פרסומים בעברית

 

• איל בנבנישתי, “‘כדור הארץ שייך לאנושות כולה’: על חובת המדינה להתחשב בזרים” (pdf)

 

• אליאב ליבליך ואיל בנבנישתי, “לוחמה רובוטית ובעיית הכבילה של שיקול הדעת”, עיוני משפט ל”ט 67 (2016) (ssrn)